Шифр та найменування галузі знань  Код та найменування спеціальностіЛіцензований обсягНомер і дата рішення
22 Охорона здоров’я221Стоматологія5наказ МОН №707 від 23.06.2016
22 Охорона здоров’я222Медицина
(з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства)
200
(з урахуванням строків навчання)
наказ МОН №5-л від 09.01.2020
22 Охорона здоров’я223Медсестринство5наказ МОН №138л від 03.07.2017
22 Охорона здоров’я228Педіатрія5наказ МОН №138л від 03.07.2017