Відповідно до ст.73 Закону України “Про вищу освіту”, постанови КМУ від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», постанови КМУ від 03.03.2020 № 191 «Деякі питання запровадження індикативної собівартості», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/755 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», рішення Вченої ради № 07 від 04.06.2020 року, наказу по БДМУ від 05.06.2020 року №330-ст. (додаток 3) «Про розміри оплати за навчання»

  • вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ за Договором про надання освітніх послуг (за всіма спеціальностями) (рік вступу – 2020) становить 22 500 грн. за 1 рік навчання

  • вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ за Договором про надання освітніх послуг для іноземних громадян та осіб без громадянства (за всіма спеціальностями) (рік вступу – 2020) становить 3200 дол. США за 1 рік навчання