Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює приймальна комісія разом із відділом докторантури, аспірантури та клінічної ординатури БДМУ у такі терміни:

 • Початок прийому заяв та документів – 1 серпня 2022 р.
 • Закінчення прийому заяв та документів – 14 серпня 2022 р.
 • Строки проведення вступних іспитів з 17 по 27 серпня 2022 р.
 • Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування 31 серпня 2022 р.
 • Зарахування вступників не пізніше 15 вересня 2022 р.

Вступники для вступу в аспірантуру у встановлені терміни подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора (див зразок):
  за державним замовленням (очна денна/вечірня форма навчання),
  за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (очна денна/вечірня форма навчання),
  заочна форма навчання;
 • особовий листок по обліку кадрів;
 • копію диплома (разом з додатком до нього) магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • копію сертифіката лікаря-спеціаліста (за наявності);
 • рекомендацію Вченої ради відповідного університету (інституту) на наукову роботу (за наявності);
 • сертифікат на підтвердження знання англійської мови тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності).
 • презентацію дослідницьких досягнень у вигляді наукового реферату;
 • 2 фотокартки 30х40 мм;
 • копію трудової книжки;
 • копію паспорта та ідентифікаційного коду;

Паспорт, військовий квиток (за наявності) та оригінали диплому про вищу освіту і додатку до нього, сертифікатів пред’являються вступником особисто.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комі­сією/відділом докторантури, аспірантури та клінічної орди­натури. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розгля­даються.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється у разі успішного складання ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою БДМУ рішення про визнання його диплома.