Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює приймальна комісія разом із відділом докторантури, аспірантури та клінічної ординатури БДМУ у такі терміни:

 • Початок прийому заяв та документів – 1 серпня 2023 р.
 • Закінчення прийому заяв та документів – 15 серпня 2023 р.
 • Строки проведення вступних іспитів з 16 по 26 серпня 2023 р.
 • Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування 29 серпня 2023 р.
 • Зарахування вступників не пізніше 15 вересня 2023 р.

Вступники для вступу в аспірантуру у встановлені терміни подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора (див зразок):- за державним замовленням (очна денна/вечірня форма навчання),- за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (очна денна/вечірня форма навчання),- заочна форма навчання;
 • копію диплома (разом з додатком до нього) магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;
 • копію сертифіката лікаря-спеціаліста (за наявності);
 • копію документа (паспорта), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та ідентифікаційного коду;
 • особовий листок по обліку кадрів (двосторонній друк);
 • копію трудової книжки;
 • рекомендацію Вченої ради відповідного університету (інституту) на наукову роботу (за наявності);
 • сертифікат на підтвердження знання англійської мови тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності).
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • копію сертифіката ліцензійного іспиту Крок-2 та Крок-3 (за наявності);
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних –
  військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену науково-педагогічним працівником з науковим ступенем, із згодою бути науковим керівником в разі його вступу до аспірантури;
 • 2 фотокартки 30х40 мм;
 • презентацію дослідницьких досягнень у вигляді наукового реферату.

Військовий квиток або посвідчення про прописку до призовної дільниці (для військовозобов’язаних ), паспорт та оригінали диплому про вищу освіту і додатку до нього, сертифікатів пред’являються вступником особисто.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комі­сією/відділом докторантури, аспірантури та клінічної орди­натури. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розгля­даються.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється у разі успішного складання ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою БДМУ рішення про визнання його диплома.