Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «221 Стоматологія»

Освітньо-наукова програма, за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «221 Стоматологія», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

Розробники програми:

  • О.І.Годованець, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку БДМУ
  • О.Б.Бєліков, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології БДМУ
  • Н.Б.Кузняк, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії БДМУ
  • В.М.Батіг, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології БДМУ
  • Р.А. Левандовський, доктор медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології БДМУ
  • О.В. Митченок, кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології БДМУ

Гарант освітньо-наукової програми:

Годованець Оксана Іванівна  – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку БДМУ

Програма розрахована на 4 роки.

Освітня компонента складає 33 кредити ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія».