Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 "Педіатрія"

Освітньо-наукова програма, за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальніст «228 Педіатрія», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

Розробники програми:

  • Сокольник Сніжана Василівна - завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики, д.мед.н., професор 
  • Нечитайло Юрій Миколайович - завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини, д.мед.н., професор 
  • Колоскова Олена Костянтинівна- завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, д.мед.н., професор (член проєктної групи)
  • Сажин Сергій Іполітович - доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, к.мед.н., доцент 
  • Хлуновська Людмила Юріївна - асистент кафедри педіатрії та медичної генетики, к.мед.н, член Ради молодих 
  • Сторожук Сергій Миколайович - генеральний директор ОНП «Чернівецька міська дитяча клінічна лікарня», к.мед.н., доцент 
  • Мислицька Ганна Олександрівна - аспірант очної (денної) форми навчання кафедри  педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, член Ради молодих вчених 

Гарант освітньо-наукової програми:

Сокольник Сніжана Василівна - завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики, д.мед.н., професор 

Програма розрахована на 4 роки.

Загальний обсяг кредитів ЄКТС – 33.

Наукова орієнтація освітньо-наукової програми спрямована на формування з аспіранта всебічно підготовленого науковця, спроможного до планування, розробки, реалізації та впровадження результатів наукових досліджень задля удосконалення методів діагностики, лікування, профілактики та реабілітації в галузі сучасної педіатрії, з достатнім володінням англійською мовою та соціальними навичками, з дотриманням академічної доброчесності та морально-етичних принципів проведення досліджень на гуманістичних засадах, а також зі спроможністю до викладацької діяльності дисциплін педіатричного профілю у закладах вищої освіти.

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю «228 Педіатрія».