У 2022 році підготовка докторів філософії в БДМУ здійснюється за 4 освітньо-науковими програмами:

Всі освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії в БДМУ є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції відправляти на електронну пошту aspirantura@bsmu.edu.ua