Вступники до докторантури БДМУ подають такі документи:


1) заяву у паперовій формі на ім’я ректора;

2) особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 30x40 мм, завірений печаткою за місцем роботи або навчання;

3) автобіографію;

4) список опублікованих наукових праць, завірений у встановленому порядку;

5) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

6) копії усіх дипломів та сертифікатів;

7) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним пауково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі вступу до докторантури;

8) копію трудової книжки;

9) копію паспорта та ідентифікаційного коду;

10) 2 фотокартки 30x40 мм;

11) військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних.

 Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та військовий квиток вступник подає особисто.