До уваги аспірантів/здобувачів!

Відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури повідомляє про заплановану атестацію аспірантів та здобувачів всіх років навчання.

Перед атестацією необхідно надати у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури (Театральна пл., 2-й поверх) Панасенко Надії Віссаріонівні наступні документи:

1) звіт (див. зразок) про проведену роботу за відповідний рік навчання (підписаний наук. керівником та аспірантом/здобувачем) у паперовому варіанті;

2) презентацію до звіту (див. зразокв електронному форматі (назва – Petrenko.pdfнадіслати на адресу відділу aspirantura@bsmu.edu.ua

3) витяг з протоколу засідання кафедри про хід виконання індивідуальних планів наукової роботи та освітньої програми за відповідний рік навчання (всього -4 витяги (щоквартально).
В останньому витягу потрібно вказати: "... Рекомендувати атестувати (не атестувати) і перевести (не переводити) на наступний рік навчання аспіранта/здобувача ПІБ".;

4) атестаційний лист

5) оформлені індивідуальний план наукової роботи та індивідуальний план освітньої програми з відмітками про виконану роботу;

6) Додаток до індивідуального плану наукової роботи (Бланк роздрукувати на одному аркуші з двох боків):

  • 2 рік навчання
  • 3 рік навчання

7) список наукових праць (див. зразок) аспіранта/здобувача, вказаних у звіті;

8) копію сертифіката володіння англійською мовою на рівні не нижче B2 (за наявності).

 

Аспірантам/здобувачам вказані документи надавати чітко за наступним графіком:

1 року навчання – __.__.2023 року 14.00-16.00

2 року навчання – __.__2023 року 14.00-16.00

3 року навчання – __.__2023 року 12.00-14.00

4 року навчання – __.__.2023 року 14.00-16.00

Документи, оформлені не належним чином будуть повертатися на доопрацювання.

 

Атестація аспірантів/здобувачів всіх років навчання відбудеться за окремим графіком на платформі Google Meet за посиланням: ____ Атестацію будуть проводити проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв"язків професор Грицюк Мар"яна Іванівна та завідувач відділу докто­рантури, аспірантури та клінічної ординатури Панасенко Надія Віссаріонівна.

На атестації аспірант/здобувач презентує звіт про проведену роботу за відповідний рік навчання у .pdf форматі.

1 року навчання – __.__2023 року о 14.00

2 року навчання – __.__2023 року о 14.00

3 року навчання – __.__2023 року о 12.00

4 року навчання – __.__2023 року о 14.00

Звертаємо вашу увагу, що всі аспіранти-випускники 2023 року (окрім тих, хто вже пройшов фаховий семінар) для успішного виконання індивідуального плану наукової роботи мають погодити у науковому відділі склад експертної комісії та визначити дату проведення фахового семінару задля подальшого його проходження і отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.