Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в БДМУ здійснюється на підставі Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 за напрямками:

Спеціальності

Спеціалізації

221 Стоматологія

Стоматологія – 14.01.22

222 - Медицина

Акушерство та гінекологія – 14.01.01

Внутрішні хвороби – 14.01.02

Хірургія – 14.01.03

Кардіологія – 14.01.11

Нормальна анатомія – 14.03.01

Патологічна фізіологія – 14.03.04  (медичні науки)

Дитяча хірургія – 14.01.09

Судова медицина – 14.01.25

228 - Педіатрія

Педіатрія – 14.01.10