Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти університет здійснює за спеціальностями:

Спеціальності

Спеціалізації

221 - Стоматологія

1

Стоматологія –14.01.22

222- Медицина

1

Акушерство та гінекологія – 14.01.01

2

Внутрішні хвороби – 14.01.02

3

Хірургія – 14.01.03

4

Урологія 14.01.06

5

Онкологія – 14.01.07

6

Дитяча хірургія – 14.01.09

7

Кардіологія – 14.01.11

8

Інфекційні хвороби – 14.01.13

9

Нервові хвороби – 14.01.15

10

Психіатрія – 14.01.16

11

Судова медицина – 14.01.25

12

Загальна практика – сімейна медицина – 14.01.38

13

Гігієна та професійна патологія – 14.02.01

14

Соціальна медицина – 14.02.03

15

Нормальна анатомія – 14.03.01

16

Патологічна фізіологія – 14.03.04 (медичні науки)

223- Медсестринство

1

Медсестринство

228 - Педіатрія

1

Педіатрія – 14.01.10