Міністерство охорони здоров’я України інформує, що відповідно до наказу МОЗ від 04 серпня 2022 року № 1391 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 січня 1998 року № 12», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2022 року за № 945/38281, втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 січня 1998 року № 12 «Про затвердження Положення про клінічну ординатуру».

   Наказом встановлено, що особи з числа іноземців та особи без громадянства, які зараховані на навчання до клінічної ординатури до набрання чинності цим наказом, мають право закінчити навчання у клінічній ординатурі відповідно до індивідуальних планів підготовки або можуть бути зараховані для проходження програми підготовки в інтернатурі.

   З моменту набрання чинності цим наказом особи з числа іноземців та особи без громадянства, які закінчили навчання у клінічній ординатурі, мають право бути допущеними до медичної практики в Україні лише за умови проходження підготовки в інтернатурі.

 Особи з числа іноземців та особи без громадянства, які проходили програму підготовки в клінічній ординатурі, проходять підготовку в інтернатурі за індивідуальним навчальним планом та за умови ліквідації академічної різниці за відповідною спеціальністю в інтернатурі, тривалість підготовки в інтернатурі визначається закладом вищої освіти.