Перелік документів, які подають іноземні громадяни для вступу у клінічну ординатуру БДМУ (крім інших документів в установленому порядку):
1.   Копія документа про освіту та оцінки з навчальних дисциплін (легалізована).
2.   Документ про відсутність ВІЛ-інфекції.
3.   Медичний сертифікат про стан здоров'я (засвідчений органом охорони здоров'я тієї країни, звідки прибув іноземець), виданий не пізніше, ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну (легалізований).
4. Страховий поліс з надання невідкладної медичної допомоги.
5.   Копія документа про народження (легалізована).
6. 2 фотокартки 3х4 см.