Підготовка лікарів - іноземних громадян у клінічній ординатурі БДМУ проводиться за наступними спеціальностями:

1. Акушерство і гінекологія
2. Алергологія
3. Анестезіологія
4. Гастроентерологія
5. Медична генетика
6. Дерматовенерологія
7. Дитяча гінекологія
8. Дитяча ортопедія і травматологія
9. Дитяча отоларингологія
10. Дитяча хірургія
11. Дитячі інфекційні хвороби
12. Ендокринологія
13. Загальна гігієна
14. Загальна практика – сімейна медицина
15. Інфекційні хвороби
16. Кардіологія
17. Клінічна імунологія
18. Лікувальна фізкультура
19. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина
20. Медицина невідкладних станів
21. Медична психологія
22. Мікробіологія і вірусологія
23. Неврологія
24. Нейрохірургія
25. Неонатологія
26. Нефрологія
27. Онкогінекологія
28. Онкологія
29. Онкохірургія
30. Організація і управління охороною здоров’я
31. Ортопедія і травматологія
32. Ортопедична стоматологія
33. Отоларингологія
34. Офтальмологія
35. Патологічна анатомія
36. Педіатрія
37. Психіатрія
38. Пульмонологія
39. Радіологія
40. Ревматологія
41. Рентгенологія
42. Стоматологія
43. Судова медицина